"Non dubitare che un gruppo di cittadini impegnati e consapevoli possa cambiare il mondo: in effetti è solo così che è sempre andata" (Margaret Mead)

Quello che fai per te stesso morirà con te,quello che fai per gli altri rimarrà per sempre


Palio dei Normanni, 12/13/14 agosto

Palio dei Normanni, 12/13/14 agosto

sabato 20 dicembre 2014

A v’gìlia dî Natàli d’ st’ témp smarrù

Riceviamo e Pubblichiamo
Pubblichiamo una bellissima poesia del poeta, professore Tanino Platania, nella lingua dei nostri padri, un suo componimento sulla Vigilia di Natale e con essa gli auguri a tutti i lettori del "Blog", di "un Santo Natale e....... una vera e sana Vigilia".
D’ mattìngh’,
siddu  u sö m’ döna a casiöngh’ d’annè  pâ via 
a scuntrè cu passìa:         
ggh’è cu ciàng,
ggh’è cu rìd,
cu s’ sciarrìa
e cu purmunìa…
…e  nudd ch’ pénza a Déu.
Siddu u témp  p’cchiulia
 m’ n’ stöia  ‘ncasa  mia:       
ggh’è cu ciàng,
ggh’è cu rìd
cu s’ sciarrìa
e cu purmunìa…
…e nudd ch’ pénza a Déu.
                                                                                
Ô  dop’mangè,
tra ‘na  zz’cch’nètta  e  ‘na scöva cu a pr’mera,
vài  griànn  ad  â  carr’ttéra                                       
p’rchì  d’  ‘ncàv  u tavulingh’     
m’ vonu  ddèvè  a cannatèdda  û vìngh’.

Ad â séra,
’na v’ccétta r’nsavù,
voggh’  savèr u fàit com fu        
d’ Cö  ch’ ciamöma  Gesù
e, accuscì, prima ch’ a campana sona
          -d’ già,  höia dàit  basta  ad â cona-
 m’ vì  föra p’ annèr ad â  méssa d’ menzanöit,  
ma, nauseà e tönn cöit                                       
zèrch, prima, d’ smurtè i vampi ch’ ggh’ höia d’ncòdd         
ma, ciù  stöi  föra, ciù  r’mòdd.                          
Ô scur ô scur  e cu l’öggi a pampanèdda,                          
nan   r’nèsc a scarì  mànch’ ‘na stédda                 
          -m’ sent  còm n’asgéu  cadù  dû  nì- 
abéstra, scöntr  u  parrìngh’ ch’ m’ disg ch a méssa f’nì       
e  menu  mau  ch’ u Bamìngh’  ch’ nascì                       
pénza  sèmpr p’ mì  e p’ tì,
senza véd  siddu  ggh’è  u sö  o  siddu scurì.
                                                                  Sabanadìca, Gesù!
                                                                                                         Tanino Platania

Nessun commento: